FAI

سازمان جهانی برای ورزش های هوایی می باشد که در 14 اکتبر سال 1905 میلادی در لوزان سوئیس ,دایر گردید.
فعالیت های این سازمان در حوزه های مختلف هوایی مانند بالون ها, aeromodeling, بدون سرنشین ها و همینطور وسایل نقلیه ی سرنشین دار فضایی می باشد.