FAI

فدراسیون جهانی ورزش های هوایی یا به اختصار FAI چیست و چه وظایفی دارد؟

سازمان جهانی برای ورزش های هوایی می باشد که در 14 اکتبر سال 1905 میلادی در لوزان سوئیس ,دایر گردید.
فعالیت های این سازمان در حوزه های مختلف هوایی مانند بالون ها, aeromodeling, بدون سرنشین ها و همینطور وسایل نقلیه ی سرنشین دار فضایی می باشد.
تمامی شاخه های فعالیت این سازمان در قالب کمیته های تخصصی متعدد صورت می پذیرد که از جمله آنها می توان به FAI Aeromodelling commission اشاره کرد که مسؤل رویداد های پرنده های مدل می باشد.
تمام پرنده ها طبق دسته بندی این سازمان به صورت کلاس های مختلف معرفی می شوند که در این میان, تمامی پرنده های مدل در کلاس F بررسی می شوند.
در زیر مجموعه ی کلاس F دسته بندی کلی به صورت زیر قرار داده شده؛

  • Class F1 – Free flight
  • Class F2 – Control line
  • Class F3 – Radio control

به طور کلی این سازمان, دسته بندی تمامی پرنده های مدل را به صورت زیر بیان می کند؛

(FAI Drone Racing (F3U
F1 Free Flight
F2 Control Line
F3A Radio Control Aerobatics
(F3B Radio Control Soaring (Multi-task
F3C Radio Control Helicopters World Cup
F3D Pylon Racing
(F3F Radio Control Soaring (Slope
(F3J Radio Control Soaring (Duration
F3K Hand Launch Gliders
F3M Large Radio Control Aerobatics
F3P Radio Control Indoor Aerobatics
(F5B Electric Motor Glider – Multi Task World Cup (held in alternate years only
F5D Electric Pylon Racing
F5J Electric Motor Glider – Thermal Duration World Cup
Space Modelling