آموزش ایجاد لولا به وسیله ی کاور حرارتی

در این مقاله چگونگی ایجاد یک لولای سبک، ساده و مقاوم برای انواع هواپیماهای مدل را خواهید آموخت!

در ساخت مدل های رادیویی سایز کوچک, چنانچه سطوح کنترلی از ورق های نازک ساخته شده باشد, استفاده از لولا های پین دار معمولا امکان پذیر نخواهد بود. همچنین عدم دسترسی به انواع لولا و یا محدودیت های وزنی در ساخت برخی مدل ها، نیازمند بکار گیری متود خاص را ایجاب می کند.  برای حل این مشکل می توان از کاور حرارتی به عنوان لولا استفاده کرد.

در ادامه ی این مقاله سعی داریم تا یک روش ساده و بسیار کاربردی برای ایجاد لولا را آموزش دهیم؛

برای این منظور ابتدا قسمت اتصال الویتور به سکان را به صورت زاویه دار برش بزنید و کنار سکان قرار دهید.
کاور سطح بالایی را به سکان افقی و الویتور بچسبانید.
برای کاور کردن سطح زیرین, ابتدا کل مجموعه را پشت و رو کنید, سطح سکان افقی را کاور کرده, الویتور و مطابق شکل 2 برگردانده و لبه ها را کاور کنید و در انتها الویتور را نیز با کاور پوشش بدهید.
توجد کنید که ظرافت در انجام مراحل باعث ایجاد یک لولای قوی و بسیار موثر خواهد شد.

ترتیب مراحل انجام کار