قبل
بعد
قبل
بعد
Instagram

لذت پرواز دادن یک مدل برای ساخت پوشش ها(cowling)روش های اضافه کردن جزییات همیشه لذت گلایدر Wanderer
محصول دریمی فلای

www.DreamyFly.ir
#dreamyfly
#aeromodelling
#modelplane #balsaplane
پرواز هواپیمای دریمی ترینر توسط سورپرایز هنوز ادامه داره...
طرفدارای مدل
کیت گلایدر رادیویی Wanderer, محصول آغاز فعالیت اولین نماینده دریمی کیت هواپیمای رادیوکنترلی استیک, محصول هواپیمای موتور کشی گوبلین
طول بال
ساخت مدل موتور کشی سیتابریا
www.DreamyFly.ir
#dreamyfly
ساخت مدل موتور کشی سیتابریا
www.DreamyFly.ir
#dreamyfly
تایم لپس ساخت مدل موتور یک سال دیگر با همراهی ورق بزنید👉
مراحل ساخت کیت موتور
فروش ویژه کیت های پروازآزاد پرواز گلایدر پرستو به صورت 🚩جمعه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸
دورهمی
همراه اعضای تیم و سبکترین حمایت فنی از تیم نهاسا باند فرودگاه سپهر تهران, همراه ورق بزنید👉
ساخت گلایدر دست پرتاب
نصب موتور براشلس بر روی هواپیمای رادیویی ۴ کانال بیلوت هواپیمای رادیویی ۴ کانال بیلوت