قبل
بعد
قبل
بعد
Instagram

انواع اکسسوری مدل های موتور پرواز گلایدر وندرر
جهت کسب اطلاع
استفاده از برش لیزر علاوه مدل های پرواز آزاد، کم کیت هواپیمای موتور کشی گوبلین

طول
لذت پرواز دادن یک مدل برای ساخت پوشش ها(cowling)روش های اضافه کردن جزییات همیشه لذت گلایدر Wanderer
محصول دریمی فلای

www.DreamyFly.ir
#dreamyfly
#aeromodelling
#modelplane #balsaplane
پرواز هواپیمای دریمی ترینر توسط سورپرایز هنوز ادامه داره...
طرفدارای مدل
کیت گلایدر رادیویی Wanderer, محصول آغاز فعالیت اولین نماینده دریمی کیت هواپیمای رادیوکنترلی استیک, محصول هواپیمای موتور کشی گوبلین
طول بال
ساخت مدل موتور کشی سیتابریا
www.DreamyFly.ir
#dreamyfly
ساخت مدل موتور کشی سیتابریا
www.DreamyFly.ir
#dreamyfly
تایم لپس ساخت مدل موتور یک سال دیگر با همراهی ورق بزنید👉
مراحل ساخت کیت موتور
فروش ویژه کیت های پروازآزاد پرواز گلایدر پرستو به صورت 🚩جمعه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۹۸
دورهمی
همراه اعضای تیم و سبکترین حمایت فنی از تیم نهاسا